* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування брикетної суміші 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоматизованої змішувальної установки, автоматичного пальника, перекачувальних бітумних насосів, компресорних установок, термальної печі та іншого обслуговуваного обладнання;
      - принцип роботи застосовуваних засобів вимірювань;
      - технологічні процеси приготування суміші для брикетування та брикетування;
      - властивості бітуму;
      - схему ланцюга апаратів;
      - рецептуру приготування брикетної шихти;
      - державні стандарти та норми на брикет;
      - основи електротехніки, слюсарної справи.

1.4. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес приготування суміші для брикетування на автоматизованій змішувальній установці.

2.2. Спостерігає за роботою лагер-танка, перекачувальних насосів.

2.3. Забезпечує безперебійну роботу термальної печі, контроль за роботою дозувальних пристроїв.

2.4. Встановлює програми на приготування суміші заданого складу.

2.5. Спостерігає за станом автоматизованої установки з ваговим дозатором, за бітумопроводом, маслопроводом, паро- та повітропроводом.

2.6. Здійснює завантаження вугільної шихти та бітуму, вивантажування готової суміші, дотримання температурного режиму приготування брикетної суміші.

2.7. Подає дизельне паливо в термальну піч та в резервуари печі.

2.8. Пускає та налагоджує печі відповідно до заданого температурного режиму.

2.9. Контролює показання засобів вимірювання.

2.10. Проводить обслуговування компресорної установки, повітряної магістралі змішувальної установки, витратної ємкості бітуму, бітумних насосів.

2.11. Змащує механізми, заміняє окремі деталі та прилади.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування брикетної суміші 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.