Інструкція для посади "Машиніст екскаватора 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст екскаватора 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спеціальністю у вугільній промисловості не менше 3 років, у тому числі за професією машиніста екскаватора 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і технічні характеристики обслуговуваних екскаваторів;
      - принцип роботи механічного, гідравлічного та електричного обладнання екскаваторів;
      - правила балансування екскаваторів;
      - раціональні режими робіт екскаваторів та прийоми черпання;
      - правила екскавації важких і легких ґрунтів та способи керування механізмами;
      - способи розроблення вибою;
      - розрізнення корисних копалин за сортами;
      - правила руху екскаватора в польових умовах та по пересіченій місцевості;
      - особливості розроблення ґрунту потужними екскаваторами в глибоких вибоях;
      - основні знання про ведення відкритих гірничих робіт та гірничо-геологічну характеристику дільниці (розрізу);
      - ознаки зсувних явищ;
      - фізико-механічні властивості порід, що розробляються, та відмінність корисних копалин від породи;
      - правила розроблення горбів розроблення та ведення лінії вибою;
      - методи застосування різних способів експлуатації залежно від системи та умов розробки;
      - правила підключення екскаваторів до електромереж;
      - принцип роботи та призначення засобів вимірювань;
      - автоматичні пристрої;
      - особливості роботи з видовженим обладнанням;
      - правила вантаження гірничої маси й ґрунту в поїзди, автомашини та люки бункерів біля конвеєрних ліній;
      - правила виконання транспортних, трубоукладальних робіт;
      - встановлену сигналізацію;
      - встановлену документацію, правила її ведення;
      - причини виникнення неполадок у роботі екскаватора та способи їх усунення;
      - види ремонту, монтажу та демонтажу машини;
      - конструкції деталей, що швидко спрацьовуються, та вузлів машини, а також порядок їх заміни;
      - основи електротехніки, автоматики та телекерування;
      - електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря (слюсаря) на розряд нижче основної роботи;
      - технологію зварювальних робіт, такелажні та стропальні роботи.

1.4. Машиніст екскаватора 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст екскаватора 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст екскаватора 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст екскаватора 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує одноковшовим екскаватором з ковшем місткістю до 0,4 куб.м під час виконання розкривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Розробляє гірничу масу та ґрунт.

2.3. Переміщує пальне й різні матеріали на транспортні засоби, до відвалу та складів.

2.4. Переміщує гірничу масу, ґрунт на борт кар'єру або до відвалу, планує вибій, верхню та нижню площадку уступу.

2.5. Керує екскаватором під час пересування або маневрів.

2.6. Регулює хід механізмів.

2.7. Забезпечує технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора.

2.8. Спостерігає за товщиною стругання ґрунту, що відділяється.

2.9. Забезпечує виймання гірничої маси за сортами.

2.10. Проводить вантаження корисної копалини й породи у вагони, думпкари, на платформи, автомашини та до бункерів.

2.11. Складає породу у вибраний простір та на відвал.

2.12. Проводить селективне розроблення вибою.

2.13. Профілює трасу екскаватора.

2.14. Очищає від породи днища думпкарів та залізничні колії.

2.15. Перевіряє заземлення та вмикає у мережу силовий кабель.

2.16. Здійснює екіпіровку парового екскаватора.

2.17. Заправляє горючими та мастильними матеріалами дизельний екскаватор.

2.18. Спостерігає за показаннями засобів вимірювань, міцністю канатів, кріпленням двигунів, гальмовими пристроями.

2.19. Здійснює опробування ходових механізмів.

2.20. Розігріває ківш.

2.21. Укладає настил під екскаватор.

2.22. Веде встановлену технічну документацію.

2.23. Проводить профілактичний огляд та бере участь у ремонтах екскаватора.

2.24. Керує канавокопачем.

2.25. Обслуговує обладнання, що працює в комплексі з екскаватором (навантажувальні пристрої, кабельні пересувачі тощо).

2.26. Виконує стропальні й такелажні роботи під час ремонту екскаваторів.

2.27. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.28. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст екскаватора 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст екскаватора 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі керування одноківшевим екскаватором з ковшем місткістю 2,5 куб.м і більше, або екскаватором з видовженим обладнанням (пряма лопата) з ковшем місткістю 2,0 куб.м і більше, або багатоківшевим ланцюговим та роторним екскаваторами з теоретичною продуктивністю понад 1000 куб.м/г, або багатоківшевим екскаватором спеціальної конструкції для селективного виймання шарів, або барабанною усереднювально-навантажувальною машиною, штабелювально-забірною машиною роторного типу; керування крокуючими екскаваторами.

6. Приклади робіт

6.1. Місткість ковша прийнята за стандартним ковшем.

6.2. Розроблення, переміщення та планування ґрунтів під час улаштування виїмок і насипів, резервів, кавальєрів і банкетів під час будівництва автомобільних доріг та залізниць, захисних земляних дамб, котлованів під будівлі й споруди, опор ліній електропередачі та контактної мережі, траншей для підземних комунікацій, водовідливних кюветів, нагірних та забанкетних канав, інших аналогічних за складністю споруд тарифікуються за випуском 64 ДКХП "Будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи".

6.3. Помічники машиністів екскаваторів, що засвоїли весь комплекс робіт, передбачених у кваліфікаційній характеристиці, тарифікуються на один розряд нижче машиніста, з яким вони працюють, і на два розряди нижче, якщо весь комплекс не засвоєно.