Інструкція для посади "Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією різальника металу на ножицях і пресах 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи пресів, віброножиць важільних, дискових, гільйотинних і прес-ножиць різних типів;
      - будову спеціальних і універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - правила розмітки і методи розкрою листового металу;
      - системи допусків;
      - марки металу, який застосовує;
      - правила розкрою металів під згинання з урахуванням напрямку волокон.

1.4. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прямолінійне відрізання особливо складних деталей і заготовок з листового металу товщиною до 3 мм, складних і особливо складних деталей та заготовок з листового металу товщиною понад 3 до 16 мм, простих і середньої складності деталей і заготовок з листового металу товщиною понад 16 мм та заготовок і деталей з сортового металу різних марок під заданим кутом перерізом понад 20 кв.см на налагоджених пресах, прес-ножицях і гільйотинних ножицях за упором, за шаблоном або кресленням.

2.2. Виконує криволінійне відрізання складних і особливо складних заготовок і деталей з листового металу товщиною до 16 мм та простих і середньої складності заготовок і деталей товщиною понад 16 мм.

2.3. Ріже листи, штаби і стрічки з кольорових металів і сплавів на гільйотинних та багатодискових ножицях.

2.4. Відрізає листи ротапринта і фольгу з кольорових металів і сплавів.

2.5. Відрізає метал на заготовки для виробів капсульного виробництва на дискових або важільних ножицях.

2.6. Відрізає великі профілі металу товщиною до 100 мм в гарячому та холодному стані на пресах і прес-ножицях різних конструкцій.

2.7. Розмічає за кресленнями і намітками листові заготовки і деталі з застосуванням необхідного інструменту.

2.8. Замінює ножі та регулює упор на заданий розмір заготовки.

2.9. Перевіряє якість відрізання заготовок і деталей періодично в процесі роботи.

2.10. Налагоджує преси, прес-ножиці та віброножиці всіх систем.

2.11. Ламає різні профілі і марки металу на розміри на пресі.

2.12. Відрізає задирки на абградмашині.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник металу на ножицях і пресах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Витки, завитки, циклони - розмітка та фігурне відрізання з листа.

5.2. Деталі довжиною до 4 м з профільного металу різних марок з поперечним перерізом профілю понад 20 кв.см - відрізання за заданим кутом.

5.3. Деталі з вуглецевих та низьколегованих сталей - різання на дискових ножицях.

5.4. Жерсть листова для перфораційних верстатів - розкроювання і різання.

5.5. Заготовки стальні під вироби сферичної форми - відрізання за картами розкрою.

5.6. Коліна духових інструментів - розмічання та відрізання.

5.7. Кутики профільні перерізом понад 50 х 50 до 100 х 100 кв.мм - відрізання.

5.8. Фаски - знімання на сколювальному верстаті СКС-25 і на гільйотинних ножицях.

5.9. Фланці - вирубання на пресі.

5.10. Швелери та зетоподібна сталь типорозміром понад N 10 до N 18 - відрізання за розміткою під кутом.

5.11. Штаби різної ширини довжиною до 4 м - відрізання на ножицях за упором.