Інструкція для посади "Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні відомості про будову однотипних верстатів, які обслуговує;
      - найменування та призначення найважливіших частин верстатів, які обслуговує;
      - призначення та маркування матеріалів, які обробляє;
      - призначення та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв;
      - правила установлення та заточування пил;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої складності;
      - режим різання легованих і високолегованих сталей.

1.4. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відрізає та розрізає на налагоджених відрізних, токарно-револьверних і горизонтально-фрезерних верстатах, ножівках та пилах різні типи заготовок деталей з сортового металу різних профілів та перерізів товщиною або діаметром від 100 до 200 мм та заготовки з високолегованих, корозійностійких, жаротривких, швидкорізальних сталей і сталей аустенітного класу, кольорових, тугоплавких металів і сплавів товщиною або діаметром понад 50 до 100 мм, пакетом або поштучно, а також каменів і труб.

2.2. Розмічає і відрізає графітовмісні електродні заготовки та вироби.

2.3. Відрізає додатки, поковки і відливки перпендикулярно, під кутом та паралельно осі деталі.

2.4. Обрізає та розрізає заготовки для капсульних виробів.

2.5. Нарізає та виготовляє ніпелі для олівців на верстаті.

2.6. Виконує криволінійне розрізання за готовою розміткою різного неметалевого матеріалу - фібри, гетинаксу, текстоліту, азбоцементних дощок, ізоляційної стрічки, целулоїду, пластмаси, склоплитки тощо.

2.7. Виконує прямолінійне розмічання деталей на заготовках середньої складності з профільного металу.

2.8. Відрізає труби, косинці прокату на верстаті абразивним кругом за упором та за наміткою.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник на пилах, ножівках та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.