Інструкція для посади "Клепальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Клепальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клепальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову гідравлічних пресів та пневматичних апаратів різних типів;
      - механічні властивості заклепувальної сталі;
      - припуски по довжині заклепки під час клепання під головку та впотай;
      - стандартні розміри заклепок;
      - допустимий тиск в повітряній мережі для нормальної роботи пневматичного інструменту;
      - способи випробування швів;
      - допуски для отворів під заклепки при герметичному шві;
      - будову пристроїв, які застосовує під час клепання в важкодоступних місцях;
      - причини деформації під час клепання;
      - допуски та посадки.

1.4. Клепальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Клепальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Клепальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Клепальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гаряче та холодне клепання на клепальних верстатах, пресах, вручну, пневматичними молотками та на клепальних скобах металоконструкцій, посудин та апаратів, які випробовують під тиском понад 300 до 800 кПа (понад 3 до 8 атм.), заклепками діаметром до 12 мм та які працюють без тиску заклепками діаметром до 22 мм.

2.2. Клепає складні та відповідальні деталі заклепками з кольорових металів в важкодоступних та незручних місцях.

2.3. Клепає прямим та зворотним способом герметичні шви відповідальних частин алюмінієвого корпусу.

2.4. Обрубує краї швів з приганянням за шаблоном.

2.5. Випробовує готові вироби під гідравлічним тиском та здає їх.

2.6. Виявляє та усуває під час випробувань дефекти клепки.

2.7. Підналагоджує та регулює преси, інструменти та прилади.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Клепальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Клепальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Клепальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Клепальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Клепальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Клепальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Клепальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Клепальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Клепальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Клепальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Акумулятори, повітряні резервуари котлів, труби, які працюють під тиском - пневматичне клепання.

5.2. Баки та резервуари - клепання.

5.3. Кілі та стрингери бортові - клепання.

5.4. Ковші ливарні - ручне та пневматинче клепання.

5.5. Конструкції металеві колон кранів, листи рами, крокви та візки - гаряче клепання міцного зварного шва заклепками.

5.6. Конструкції холодильників прокатних станів - клепання.

5.7. Люки розвантажувальні піввагонів - клепання.

5.8. Обшивка вище ватерлінії, настили в середній частині кораблів - клепання.

5.9. Патрубки радіаторів, лопаті вентиляторів - клепання.

5.10. Стрингери, шпангоути та кронштейни літаків - клепання.

5.11. Стелажі стальні - клепання.

5.12. Стріли кранів вантажністю до 15 т - клепання.

5.13. Щелепи грейфера - клепання.

5.14. Штанги коксовиштовхувача - клепання.