Інструкція для посади "Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та способи перевірки простих деталей та вузлів, технічні умови та державні стандарти на деталі середньої складності, які приймає, після виконання котельних, холодно-штампувальних та давильних робіт, сертифікати на метал;
      - основи технологічного процесу котельних, холодноштампувальних та давильних робіт;
      - будову штампів та іншого котельного, холодноштампувального та давильного устаткування;
      - призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
      - механічні властивості металів, які застосовуються в деталях та вузлах під час виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт;
      - види та причини корозії;
      - класифікацію та види браку з основних операцій;
      - основні відомості про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує операційне та остаточне приймання дрібних простих деталей, контроль та приймання великих деталей та вузлів середньої складності зі сталі різних марок, кольорових металів та їх сплавів після виконання котельних, холодноштампувальних та давильних робіт.

2.2. Перевіряє деталі та вузли за зовнішнім виглядом та за допомогою контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв.

2.3. Читає креслення деталей та вузлів середньої складності.

2.4. Візуально виявляє якість матеріалів, які застосовує під час штампування.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати з різними з'єднаннями - приймання після складання.

5.2. Вироби капсюльного виробництва - контроль після штампування.

5.3. Контакти та пелюстки - контроль та приймання після штампування.

5.4. Конструкції холодильників прокатних станів - контроль після клепання.

5.5. Корпуси муфт зчеплення - контроль після штампування.

5.6. Корпуси тазів, полоскательниць, каструль - контроль після видавлювання.

5.7. Повітронапрямні пристрої допоміжних котлів - приймання після складання.

5.8. Сегменти статорів, роторів та якорів електричних машин - контроль після штампування.

5.9. Щелепи грейфера - контроль після клепання та складання.