Інструкція для посади "Котельник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Котельник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи котлів та теплообмінних апаратів різних типів;
      - прийоми виготовлення та складання складних котлів та резервуарів;
      - технічні умови на приймання складених виробів;
      - місця рознімань, усі види з'єднань швів;
      - вимоги до котлів та їх окремих вузлів;
      - конструктивні особливості та будову різних клепальних та гідравлічних пресів;
      - класифікацію клепаних з'єднань та швів: міцні, щільноміцні, однорядні, багаторядні, однозрізані, двозрізані;
      - будову підіймальних механізмів;
      - будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів;
      - конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв;
      - способи правки в пристроях складних зварних комплектів та конструкцій з застосуванням шаблонів та за кресленнями;
      - основи механіки та технологію металів у межах роботи, яку виконує;
      - систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Котельник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Котельник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Котельник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Котельник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, ремонтує та складає складні вузли котельного устаткування, допоміжних котлів, ємностей та апаратів з листового та сортового металу з підгонкою окремих частин.

2.2. Складає циліндричні частини котлів, апаратів та котельних установок, які працюють під тиском.

2.3. Розмічає складні вузли та деталі котлів.

2.4. Виконує гаряче та холодне клепання відповідальних герметичних швів частин котлів пневматичними молотками та вручну, а також на стаціонарних пресах та підвісних клепальних скобах, які призначені для роботи під тиском понад 0,8 до 1,2 МПа (понад 8 до 12 атм.) в котлобудуванні.

2.5. Виконує клепання та чеканення з двох рук у важкодоступних та незручних місцях.

2.6. Гне котельні труби та петлі пароперегрівачів різних згинів в одній площині на верстатах різних конструкцій.

2.7. Прихвачує відповідальні деталі та вузли в процесі складання.

2.8. Установлює труби в допоміжних котлах простої конфігурації з перевіркою за кроком.

2.9. Вирубає дефектні труби, заміняє новими та усуває припуски з правкою ущільнювальних канавок в трубних отворах.

2.10. Вальцює, править та згинає складні та великі деталі на вальцях та пресах різних конструкцій з листового металу товщиною понад 20 мм в холодному та понад 30 мм в гарячому стані.

2.11. Виконує точне гнуття деталей, які мають три, чотири та більше згинів.

2.12. Править вручну великі листи та різні труби.

2.13. Налагоджує вальці на різні види правки, згинання та вальцювання.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Котельник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Котельник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Котельник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Котельник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Котельник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Котельник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Котельник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Котельник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Котельник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Котельник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура допоміжних котлів - монтаж, демонтаж на котлах.

5.2. Балони, бойлери - вальцювання корпусу та складання.

5.3. Дверцята різних шурувальних отворів - ремонт.

5.4. Дена сферичні, зварні з горловиною діаметром понад 500 мм - правка.

5.5. Естакади, каркаси конвеєрів, колони надшахтних будов - виготовлення.

5.6. Кільця з профілів сталі - згинання на ребро в пальцях.

5.7. Кожухи та решітки - клепання по рамі та по з'єднанню заклепками.

5.8. Котли допоміжні, сухопарники та резервуари, які працюють під тиском, - клепання.

5.9. Кришки лазових затворів - підгонка по коміру.

5.10. Листи складних фасонів для зовнішньої обшивки - згинання.

5.11. Патрубки конічні перехідні - згинання за шаблоном.

5.12. Піддони котлів - складання.

5.13. Повітрозбірники - складання.

5.14. Приводи клапанів піддувал, бункера, колошники, які коливаються - ремонт.

5.15. Труби димогарні та водогрійні крекінгів, трубчастих печей та парових котлів - заміна з розвальцюванням.

5.16. Труби жарові та димогарні паровозні - ремонт.

5.17. Труби економайзерів - складання.

5.18. Фахверки, кронштейни, прогони, зв'язки - виготовлення та складання.

5.19. Фланці труб паропроводів високого тиску - клепання.