* *
Інструкція для посади "Вальцювальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи однотипних вальців та пресів;
      - прийоми роботи та послідовність операцій під час вальцювання та гнуття;
      - спосіб кріплення деталей під час оброблення їх у вальцях та на пресах;
      - деформацію металу під час вальцювання та гнуття в холодному та гарячому стані;
      - припуски для холодного та гарячого вальцювання;
      - будову спеціальних пристроїв та інструментів;
      - ступінь нагрівання металів для гарячого вальцювання;
      - правила стропувальних робіт.

1.4. Вальцювальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового та пруткового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм в гарячому стані.

2.2. Вальцює кромки з наступною правкою за лінійкою та шаблоном.

2.3. Гне та вальцює кути з малим радіусом закруглення, гне за допомогою прокладок та править на вальцях великий листовий та сортовий метал в холодному стані та гарячому стані з забезпеченням заданої конфігурації.

2.4. Розганяє дріт з кольорового металу в стрічку.

2.5. Вальцює, править та гне на різних вальцях деталі з листового та пруткового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 30 мм в гарячому стані під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації.

2.6. Регулює вальці.

2.7. Управляє пресами та вальцями під час вальцювання, править та гне з місцевих та дистанційних пультів.

2.8. Виконує стропувальні роботи, подає сигнали машиністу крана (кранівнику) та стежить за вантажем під час підіймання, переміщення та укладання його в межах робочого місця.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кільця з штабової, квадратної та кутової сталі - гнуття з доведенням вручну.

5.2. Ланки ланцюгові - вальцювання.

5.3. Листи димових камер - гнуття на вальцях.

5.4. Листи для обичайок - гнуття на вальцях з підводкою кромок під зварювання.

5.5. Обичайки циліндричні з листового металу діаметром до 1500 мм - вальцювання.

5.6. Патрубки конічні - вальцювання.

5.7. Трубопроводи та димові труби - вальцювання та правка.