Інструкція для посади "Начальник відділу підземного зберігання газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу підземного зберігання газу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності станцій підземного зберігання газу, будову обладнання ПСГ;
      - технологію робіт з експлуатації ПСГ;
      - порядок складання завдань і фінансування геологорозвідувальних робіт, буріння і ремонт свердловин, облаштування ПСГ;
      - правила безпечного ведення робіт при експлуатації ПСГ;
      - правила обліку і зберігання геологічної і технічної документації з експлуатації ПСГ;
      - вітчизняний і світовий досвід підземного зберігання газу;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і керування;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

1.4. Начальник відділу підземного зберігання газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підземного зберігання газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу підземного зберігання газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу підземного зберігання газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання завдань із закачування і відбору газу, розширення підземних сховищ газу (ПСГ).

2.2. Забезпечує контроль за станом і використанням надр, найбільш повним і раціональним використанням підземних сховищ газу, виконанням вимог щодо охорони надр та навколишнього середовища.

2.3. Бере участь у розробленні завдань з розвитку ПСГ.

2.4. Розробляє технологічні схеми закачування і відбору газу із підземних сховищ газу.

2.5. Здійснює технічне керівництво експлуатацією і ремонтом обладнання станцій підземного зберігання газу.

2.6. Організовує контроль за режимом роботи станцій підземного зберігання газу.

2.7. Контролює хід бурових робіт, які здійснюються на станціях підземного зберігання газу.

2.8. Розглядає проекти на будівництво свердловин.

2.9. Бере участь у розробленні завдань з перспективи реконструкції та розвитку ПСГ, з підземного і капітального ремонту свердловин, а також у проведенні заходів щодо удосконалення ремонтних робіт.

2.10. Забезпечує впровадження профілактичних заходів щодо запобігання появі відкритих газових фонтанів і ліквідації їх.

2.11. Бере участь у розробленні завдань з впровадження нової техніки, механізації трудомістких робіт, заходів з охорони праці.

2.12. Складає програми, технічні завдання, організовує випробування зразків згідно з планами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

2.13. Забезпечує технічне керівництво під час проведення пусконалагоджувальних робіт на станціях підземного зберігання газу.

2.14. Бере участь у прийманні в експлуатацію об'єктів ПСГ, впровадженні АСУ, автоматизації та телемеханізації станцій підземного зберігання газу.

2.15. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.16. Керує працівниками відділу.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу підземного зберігання газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу підземного зберігання газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу підземного зберігання газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу підземного зберігання газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу підземного зберігання газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу підземного зберігання газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу підземного зберігання газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу підземного зберігання газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу підземного зберігання газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу підземного зберігання газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.