* *
Інструкція для посади "Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією III групи кваліфікації (або 3 розряду) - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми блочної знесолюючої установки (конденсатоочисток);
      - будову і процес відновлення фільтрів змішаної дії;
      - будову і процес відновлення перепускної спроможності електромагнітних фільтрів;
      - розташування устаткування, призначення засобів вимірювань, сигналізації та автоматичних регулювальників;
      - технологічні схеми установок з корекційного оброблення поживної води, гідразинно-аміачних установок;
      - режими експлуатації гідразинно-аміачних установок;
      - технологічні схеми устаткування баків регенераційних вод і насосного господарства;
      - норми якості основної поживної води;
      - норми якості води системи циркуляційного водопостачання;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - властивості хімічних реагентів, які вводяться до конденсатно-поживного тракту, їх дозування;
      - основи теплотехніки;
      - елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки;
      - призначення та принципи роботи автоматичних регулювальників, теплових захистів блокування, сигналізації та засобів вимірювань.

1.4. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес знесолювання турбінного конденсату на блочних знесолюючих установках атомних електростанцій з потужністю енергоблока 440 тис.кВт.

2.2. Обслуговує та забезпечує безперебійну роботу блочних знесолюючих установок, реагентного та бакового господарства, устаткування системи корекційного оброблення поживної води в різних режимах роботи енергоблока, устаткування установки підкислення системи технічного водопостачання.

2.3. Проводить промивання кулькового завантаження електромагнітних фільтрів; гідроперевантаження фільтруючих матеріалів; виносну регенерацію іонітових фільтрів розчинами лугів, кислот, солей; хімічний контроль технологічного процесу знесолювання та регулювання параметрів процесу за свідченнями засобів вимірювань та результатами хімічних аналізів; корекційне оброблення води II контуру; пуск, зупинки, опресування, випробовування устаткування, перемикання в схемах блочної знесолюючої установки.

2.4. Контролює технологічні параметри устаткування блочної знесолюючої установки, місцевого щита керування гідразинно-аміачної установки.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.6. Ліквідує аварійні ситуації на устаткуванні, яке обслуговує, в межах своєї компетенції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.