Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні і теплові схеми засобів теплотехнічного контролю і авторегулювання устаткування;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту, налагодження і монтажу особливо складних засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання, систем централізованого контролю і керування;
      - класифікацію електронних підсилювачів;
      - електронні генератори, мультивібратори, обмежувачі, тиристори;
      - пристрої на базі засобів обчислювальної техніки;
      - властивості металів, провідників, напівпровідників;
      - характеристики електронних схем, фотодатчиків та інших елементів, що застосовуються в приладобудуванні і промисловій електроніці;
      - номенклатуру матеріалів і запасних частин, необхідних для монтажу й ремонту засобів вимірювань і авторегуляторів;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює ремонт, монтаж, регулювання, налагодження, випробовування, юстирування і тарування особливо складної апаратури, засобів вимірювань, авторегулювання і систем централізованого контролю і керування, радіоактивних елементів, фотоелементів.

2.2. Виявляє і усуває дефекти в роботі особливо складної апаратури теплотехнічного контролю і автоматики теплових процесів.

2.3. Налагоджує і ремонтує особливо складну перевірну апаратуру, налагоджує і проводить комплексне випробування після монтажу схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного устаткування, складає схеми для перевірки засобів вимірювань теплотехнічного контролю і авторегулювання.

2.4. Налагоджує запально-захисні пристрої пальників, акустичних виявників розривів труб поверхонь нагрівання котлів, захистів від згасання факела.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори, засоби вимірювання - усунення нетипових дефектів.

5.2. Блоки добування кореня БІК-1 - ремонт, налагодження, Держперевірка.

5.3. Блоки живлення 22БП-36 - ремонт, налагодження.

5.4. Засоби теплотехнічного контролю якісного аналізу (автоматичні газоаналізатори, калориметри, густиноміри газу, вмісту солі в парі та живильній воді (АК-310)) - ремонт, налагодження.

5.5. Магнітні підсилювачі - ремонт.

5.6. Перетворювачі первинні електронні з нормованим виходом всіх видів теплотехнічного контролю - ремонт, реконструкція, налагодження.

5.7. Підсилювачі електронні - ремонт, регулювання.

5.8. Прилади реєструючі РП-180 - обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка.

5.9. Пристрої вимірювання і реєстрації А682 - обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка.

5.10. Рівнеміри електронні та інші відбірні пристрої - вибір місця установлення, розмічання, установлення за принциповими схемами, усунення дефектів, налагодження на котлоагрегатах та інших посудинах, що працюють під тиском понад 6 МЛА (60 кгс/кв.см).

5.11. Системи централізованого контролю керування - усунення дефектів, ремонт, налагодження кіл живлення, електроніки, схеми виклику параметра в умовах діючого устаткування.

5.12. Термометри опору - ремонт з намотуванням активної частини і зварюванням місць обривів.