Інструкція для посади "Інструктор тиру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор тиру" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійна (військова) освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні документи щодо звіту, охорони зброї, боєприпасів та матеріальних цінностей;
      - матеріальну частину зброї, основи навчання стрільбі, норми та правила безпеки під час стрільби, правила пожежної безпеки.

1.4. Інструктор тиру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор тиру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор тиру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор тиру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює навчання населення стрільбі із малокаліберної і пневматичної зброї.

2.2. Забезпечує збереженість зброї, боєприпасів, майна, господарського інвентарю, його відновлення та ремонт, дотримання норм та правил безпеки під час стрільби.

2.3. Стежить за наявністю та відповідністю протипожежних заходів, за санітарним станом приміщень та прилеглих територій.

2.4. Несе відповідальність за виконання затвердженого плану доходів тиру.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор тиру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор тиру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор тиру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор тиру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор тиру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор тиру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор тиру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор тиру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор тиру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор тиру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор тиру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор тиру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор тиру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор тиру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор тиру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор тиру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.