* *
Інструкція для посади "Завідувач центрального складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач центрального складу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з організації складського господарства;
      - стандарти і технічні умови на зберігання товарно-матеріальних цінностей;
      - види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норми їх витрат;
      - інструкції та інші керівні матеріали з обліку матеріальних ресурсів;
      - правила і порядок їх зберігання і складування;
      - умови договорів на перевезення і зберігання вантажів, на оренду складських приміщень і обладнання;
      - порядок розрахунків за надані послуги і виконані роботи;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства, економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач центрального складу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач центрального складу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач центрального складу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач центрального складу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю складського господарства.

2.2. Забезпечує схоронність товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів їх збереження, правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів.

2.3. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання і інвентарю на складі.

2.4. Очолює роботи, які включають приймання, зберігання і видавання товарно-матеріальних цінностей, раціональне їх розміщення у приміщеннях і на майданчиках, додержання режиму зберігання.

2.5. Забезпечує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.6. Забезпечує складання, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.

2.7. Організовує видавання товарно-матеріальних цінностей спеціалізованим складам, цеховим складам і коморам, стороннім організаціям.

2.8. Забезпечує облік товарно-матеріальних цінностей, додержання правил оформлення складських операцій і здавання первинних прибутково-видаткових документів.

2.9. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і ревізій.

2.10. Забезпечує своєчасний ремонт складських приміщень, обладнання, інвентарю, оформлення на придбання необхідних засобів автоматизації і механізації.

2.11. Контролює ведення обліку складських операцій встановленої звітності.

2.12. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування й зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадженню в організацію складського господарства своєчасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

2.13. Керує працівниками складу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач центрального складу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач центрального складу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач центрального складу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач центрального складу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач центрального складу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач центрального складу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач центрального складу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач центрального складу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач центрального складу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач центрального складу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач центрального складу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач центрального складу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач центрального складу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач центрального складу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач центрального складу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач центрального складу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.