Інструкція для посади "Масажист спортивний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Масажист спортивний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), курси спеціального масажу. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нові засоби і методи спортивного та лікувального масажу, самомасажу;
      - основи анатомії і фізіології людини;
      - основи біомеханіки спорту та гігієни.

1.4. Масажист спортивний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Масажист спортивний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Масажист спортивний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Масажист спортивний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить згідно з рекомендаціями лікаря спортивний та лікувальний масаж на навчально-тренувальних зборах і спортивних змаганнях.

2.2. Проводить реабілітаційні заходи після травм спортсменів.

2.3. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у місцях тренувань, занять, розміщення та харчування спортсменів, а також контролює своєчасне виконання спортсменами реабілітаційних заходів.

2.4. Підвищує рівень своїх знань з масажу та сучасної системи підготовки спортсменів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Масажист спортивний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Масажист спортивний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Масажист спортивний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Масажист спортивний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Масажист спортивний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Масажист спортивний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Масажист спортивний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Масажист спортивний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Масажист спортивний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Масажист спортивний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Масажист спортивний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Масажист спортивний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Масажист спортивний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Масажист спортивний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Масажист спортивний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Масажист спортивний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.