Інструкція для посади "Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера у ливарному виробництві 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи контролю та приймання особливо складних, точних і особливо відповідальних деталей і моделей та способи їх виготовлення;
      - конструкцію та будову різних типів плавильних та електроплавильних печей;
      - способи формування та заливання складних деталей;
      - розташування рознімань та від'ємних частин, ливникових систем, випорів та додатків на особливо складних і унікальних моделях;
      - технологічні процеси та послідовність виготовлення особливо складних моделей та стрижневих ящиків;
      - прийоми розмічування моделей і способи креслення контрольних щитків.

1.4. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає за кресленнями, технічними умовами та ескізами особливо складні, великі і особливо відповідальні відливки, моделі та стрижневі ящики.

2.2. Контролює та приймає відливки точного лиття.

2.3. Визначає придатність моделей для формування.

2.4. Приймає та перевіряє лекальні шаблони для токарних і фрезерних робіт.

2.5. Перевіряє під час виготовлення скелетних та інших моделей правильність розташування рознімань, ливників, випорів, додатків та відповідність їх перетинів.

2.6. Розмічає особливо складні моделі та кокілі за кресленнями.

2.7. Креслить контрольні щитки на особливо складні деталі за модельними кресленнями.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у ливарному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль та приймання: Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю понад 736 кВт (1000 к.с.).

5.2. Головки блоків циліндрів.

5.3. Деталі точного лиття.

5.4. Ковші екскаваторів.

5.5. Коробки швидкостей розточувальних верстатів.

5.6. Корпуси коробок зубофрезерних верстатів.

5.7. Корпуси турбін.

5.8. Маточини великих пресів масою понад 25 т.

5.9. Прес-форми, штампи складні і точні.

5.10. Спіралі турбін потужністю понад 25 000 кВт.

5.11. Столи зубофрезерних верстатів.

5.12. Хоботи завалочних машин.

5.13. Циліндри парових турбін потужністю понад 100 000 кВт.

5.14. Циліндри рульових машин, гідравлічні коробки, кронштейни гребних валів, ахтерштевні суден.