Інструкція для посади "Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заливальника свинцево-олов'янистих сплавів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову плавильних печей та бабітозаливального агрегату, які обслуговує;
      - процес підготовки стальної стрічки до заливання бабітом та технічні умови до сталебабітової стрічки;
      - процес заливання та лиття середньої складності, складних і великих деталей та виробів із свинцево-олов'янистих сплавів.

1.4. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заливає і ллє деталі середньої складності, складні і великі деталі та вироби з свинцево-олов'янистих сплавів.

2.2. Заливає стальну стрічку свинцевим бабітом на бабітозаливальному агрегаті під керівництвом заливальника вищої кваліфікації.

2.3. Готує стальну стрічку та деталі до заливання бабітом.

2.4. Обслуговує бабітозаливальний агрегат.

2.5. Фрезерує стрічку після заливання бабітом.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вкладиші повзунів паровозів.

5.2. Вкладиші шатунних і корінних підшипників дизелів.

5.3. Вкладиші та подушки опорних та упорних підшипників - заливання пор та раковин.

5.4. Пробки контрольні парових котлів.