Інструкція для посади "Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника на машинах для лиття під тиском 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову машин для лиття під тиском, які обслуговує;
      - конструктивні особливості прес-форм;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - методи регулювання тиску та швидкості пресувального поршня;
      - температуру металу і сплавів під час заливання.

1.4. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ллє великі та складні деталі з криволінійними пересічними поверхнями та від'ємними частинами із кольорових металів і їх сплавів або з чавуну та сталі на поршневих та компресорних машинах для лиття під тиском різної конструкції.

2.2. Плавить метали.

2.3. Визначає температуру металу та підігріває прес-форми з додержанням встановленого температурного режиму.

2.4. Рафінує метал.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.