Інструкція для посади "Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора електрохімічного очищення відливок 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми пристроїв та механізмів, які обслуговує;
      - основи електрохімічного оброблення в межах роботи, яку виконує;
      - вимоги та технічні умови до заготовок та відливок після очищення;
      - суміші розплавів, які застосовує;
      - дефекти електрохімічного очищення та способи їх усунення

1.4. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде з пульта керування процес електрохімічного очищення відливок та заготовок з різних металів та сплавів середньої складності в ваннах з розплавом луг.

2.2. Визначає режими роботи устаткування.

2.3. Контролює підтримку встановлених режимів та складу розплавів ванни, якість очищення заготовок та відливок.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електрохімічного очищення заготовок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очищення: Бабки та станини верстатів.

5.2. Відливки картерів, блоки циліндрів та коробки передач металорізальних верстатів.

5.3. Коробки передач автомобілів.

5.4. Корпуси клапанів коробок автомобілів.

5.5. Сегменти захисних кілець.

5.6. Станини дизелів, дробарок, пресів.

5.7. Циліндри компресорів.