Інструкція для посади "Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера у ливарному виробництві 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на відливки, ливарні матеріали, складні моделі та стрижневі ящики;
      - технологічні процеси ручного та машинного формування деталей середньої складності і способи їх лиття;
      - принцип роботи плавильних та електроплавильних печей основних типів;
      - розміри припусків на лінійну усадку і механічне оброблення;
      - марки металів та матеріалів та їх механічні властивості;
      - особливості лиття в кокілі і в оболонкові форми за виплавними моделями;
      - технологічний процес виготовлення моделей, які застосовує, і стрижневих ящиків;
      - будову та спосіб застосування контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв.

1.4. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає великі відливки після вибивання та обрубування, дерев'яні та металеві моделі середньої величини і складності з простими стрижневими ящиками та від'ємними частинами, з перевіркою правильності розташування знаків, рознімань та від'ємних частин.

2.2. Контролює та приймає легкоплавку масу, оболонки та напівформи.

2.3. Перевіряє моделі, стрижневі ящики і шаблони залежно від способу формування.

2.4. Визначає відповідність якості відливок технічним умовам.

2.5. Контролює додержання технологічних інструкцій.

2.6. Контролює складні деталі з кольорових металів, сплавів і пластмас, відлитих під тиском.

2.7. Розмічає прості моделі та кокілі за кресленнями.

2.8. Маркує моделі та стрижневі ящики.

2.9. Веде облік і звітність якості та кількості прийнятої та забраковано продукції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у ливарному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль та приймання: Барабани кранові діаметром понад 1000 мм і довжиною понад 1500 мм.

5.2. Барабани гальмові, труби водопровідні, хрестовини, розтруби водяних насосів.

5.3. Втулки діаметром понад 500 мм.

5.4. Виливниці для зливків масою понад 25 т.

5.5. Картери двигунів.

5.6. Колектори вихлопні та всмоктувальні двигунів.

5.7. Корпуси клапанів, кожухів, кронштейни середньої складності.

5.8. Кришки, коробки, стакани.

5.9. Маховики з прямими спицями та шківи діаметром понад 1500 мм.

5.10. Маховики з кривими спицями діаметром понад 300 мм.

5.11. Рами фундаментні дизелів потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.).

5.12. Різці прямі та фігурні.

5.13. Станини кувальних машин та металообробних верстатів масою до 15 т.

5.14. Палети агломераційних машин.

5.15. Тарілки, сорочки середньої складності.

5.16. Труби.

5.17. Шестірні з литим зубом діаметром понад 500 мм.

5.18. Якорі, обтічники, кнехти, розподільні коробки, корпуси та кришки редукторів.