* *
Інструкція для посади "Агент торговельний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент торговельний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи, що регулюють організацію збуту та продажу товарів, надання послуг;
      - основи фінансового, господарського, податкового і трудового законодавства;
      - прогресивні форми і методи торгівлі та збуту;
      - перспективи розвитку і потребу галузі, підприємства, установи, організації, які є потенційними покупцями (замовниками) виготовленої продукції та послуг, що надають;
      - порядок укладання договорів купівлі-продажу та оформлення необхідних документів;
      - умови укладання комерційних угод і методи доведення товарів (послуг) до споживачів;
      - чинні цінники та прейскуранти;
      - кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку;
      - асортимент, номенклатуру та типорозмір товарів, правила розшифрування кодів, артикулів і маркування;
      - вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів (послуг), основні їх властивості, якісні та споживчі характеристики;
      - адреси потенційних покупців (замовників);
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації збуту товарів та обслуговування населення;
      - основи психології, економіки й організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Агент торговельний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент торговельний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент торговельний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент торговельний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює ведення переговорів про укладання угод купівлі-продажу, укладає угоди купівлі-продажу від свого імені або іншої особи, яку представляє на основі договору, що регулює відносини між ними.

2.2. Укладає угоди купівлі-продажу як торговельний агент із простими правами або торговельний агент з виключними правами.

2.3. Виконує функції гаранта з виконання зобов'язань, що випливають із укладених ними угод, відшкодовуючи можливі збитки у разі невиконання своїх обов'язків у зв'язку з неплатоспроможністю або іншими залежними від нього обставинами.

2.4. Здійснює купівлю-продаж товарів (послуг) від свого імені та за свій рахунок, постаючи власником товару, що продається на момент укладання угоди.

2.5. На основі вивчення кон'юнктури ринку товарів (послуг) виконує роботу з виявлення та обліку потенційних покупців (замовників) на продукцію, що виготовляється, та послуги, які надаються, організовує їх рекламу.

2.6. Аналізує стан і тенденції зміни попиту населення, вивчає потреби покупців (замовників), консультує з питань технічних та споживчих характеристик товарів (послуг), які сприяють задоволенню потреб покупців (замовників).

2.7. Виконує роботу з упровадження прогресивних методів торгівлі.

2.8. Установлює ціни на товари (послуги) і визначає умови їх збуту (продажу) та надання послуг.

2.9. Оформлює договори купівлі-продажу, контролює їх виконання.

2.10. Організовує доставляння купленої продукції і надання послуг.

2.11. Контролює оплату покупцями (замовниками) рахунків виготовлювачів продукції або надавачів послуг.

2.12. Веде облік претензій покупців (замовників) з виконання договорів купівлі-продажу.

2.13. Виявляє причини порушення умов договорів, вживає заходів щодо їх усунення і запобігання.

2.14. Забезпечує збереженість оформленої документації за договорами купівлі-продажу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент торговельний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент торговельний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент торговельний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент торговельний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент торговельний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент торговельний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент торговельний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент торговельний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент торговельний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент торговельний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент торговельний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент торговельний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент торговельний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент торговельний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент торговельний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент торговельний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.