Інструкція для посади "Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу приготування робочої суміші;
      - правила регулювання процесу;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури;
      - фізико-хімічні властивості дозованих компонентів і отриманої суміші;
      - правила відбору проб, методику проведення контрольних аналізів та розрахунків;
      - фізико-хімічні основи.

1.4. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування сирої суміші заданого складу у виробництві концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу.

2.2. Контролює та регулює концентрацію та співвідношення компонентів, які подаються, відсутність масла, кальцієвої селітри, органічних речовин у робочій суміші, рівень у мішалках та збірниках, подавання рідких окисів азоту і води; відкачування робочої суміші та вибіленої кислоти в цех слабкої азотної кислоти, флегми в збірник нітроолеума за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуального спостереження.

2.3. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи.

2.4. Розраховує склад робочої суміші.

2.5. Веде записи у виробничому журналі.

2.6. Стежить за роботою мішалок-змішувачів, відцентрових насосів, збірників та іншого устаткування, яке обслуговується.

2.7. Готує устаткування до пуску, зупинки, готує до ремонту, контролює ремонт устаткування.

2.8. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування сирої суміші 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.