* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва аміачної селітри;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості аміаку, слабкої азотної кислоти, добавок;
      - методику проведення розрахунків;
      - технічні вимоги до готового продукту;
      - фізико-хімічні основи.

1.4. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва аміачної селітри на виробничих дільницях загальною продуктивністю до 500 тис.т на рік.

2.2. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення технологічного процесу відповідно до робочих інструкцій.

2.3. Контролює та регулює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: витрати сировини, рівней, подавання слабкої азотної кислоти, аміаку, добавок, пари, води, жирних кислот, парафіну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, за результатами аналізів та візуально.

2.4. Розраховує кількість азотної кислоти, аміаку, добавок, які необхідні для отримання аміачної селітри.

2.5. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій цеху.

2.6. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту, контролює ремонт устаткування виробництва аміачної селітри.

2.7. Самостійно усуває неполадки у роботі устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва аміачної селітри 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.