Інструкція для посади "Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ресорника на обробленні гарячого металу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову пресів, кувальних та згинальних машин, штампів;
      - кувальні властивості металу, який обробляє;
      - допуски та припуски на оброблення;
      - технічні умови на штампування, згинання та термічне оброблення ресорних листів;
      - будову контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв.

1.4. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи товщиною понад 6 мм.

2.2. Виконує гаряче штампування ресорних листів за заданим профілем на пресах різних конструкцій.

2.3. Править, вальцює кінці ресорних листів за 8-9 квалітетами (3-м класом точності), завиває вушка ресор, бортових петель в гарячому стані на кувальних машинах різних конструкцій.

2.4. Виконує термічне оброблення ресорних листів.

2.5. Нагріває та наганяє хомути на ресори.

2.6. Підналагоджує преси, кувальні машини та штампи.

2.7. Замінює хомути листових ресор вантажних вагонів і тендерів.

2.8. Ремонтує, розбирає, складає на шпильки, приганяє, налагоджує листові ресори вагонів і тендерів з кількістю листів в ресорі до 13 та наганяє на них хомути.

2.9. Перевіряє зазори за допомогою вимірювального інструменту.

2.10. Розганяє ресорні листи.

2.11. Центрує хомути та регулює температуру їх нагрівання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ресорник на обробленні гарячого металу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.