Інструкція для посади "Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес коксування;
      - будову. принцип роботи та правила технічної експлуатації електровоза гасильного вагона;
      - правила гасіння коксу;
      - графік видавання коксу;
      - правила котлонагляду з експлуатації посудин, що працюють під тиском;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю от 40 т до 80 т валового коксу та пекококсових установок з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу.

2.2. Забезпечує рівномірний вміст вологи в коксі та послідовне вивантаження коксу на рампу.

2.3. Контролює рівномірність заливання коксу, правильність встановлення дверезнімальної машини на видавання печі, наявність печей, які горять та газують, роботу насосної гасильної башти.

2.4. Контролює положення коксовозного вагона в підйомній шахті установки сухого гасіння коксу, положення кузова на лафеті та лафета з кузовом на платформі.

2.5. Подає звуковий сигнал на підйом коксовозного вагона.

2.6. Керує подаванням коксовозного вагона до вісі підйомної шахти у разі дистанційного керування.

2.7. Прибирає колії.

2.8. Змащує механізми.

2.9. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст електровоза гасильного вагона 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.