Інструкція для посади "Коваль-штампувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль-штампувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля-штампувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин та нагрівальних печей різних типів;
      - конструктивні особливості бойків, кувальних та обрізувальних штампів, установочних та кріпильних пристроїв;
      - режими нагрівання, охолодження та штампування сталей різних марок і кольорових металів і сплавів;
      - будову, принципові схеми устаткування та взаємодію механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній.

1.4. Коваль-штампувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль-штампувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль-штампувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль-штампувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гаряче штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс).

2.2. Виконує гаряче штампування-висаджування складних і особливо складних деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс).

2.3. Згинає деталі і заготовки на горизонтально-згинальних пресах (бульдозерах) зусиллям до 3 МН (300 тс).

2.4. Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс).

2.5. Виконує штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс).

2.6. Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (300 тс), складних деталей - на пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс).

2.7. Прошиває глибокі та складні отвори.

2.8. Править деталі в холодному та гарячому стані на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 8 т і на механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 50 МН (понад 800 до 5000 тс).

2.9. Чеканить деталі і вироби на пресах зусиллям понад 8 МН (800 тс).

2.10. Обрізає задирки на пресах зусиллям понад 5 МН (500 тс).

2.11. Виконує гаряче штампування складних деталей і виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях.

2.12. Виконує роботу як підручний коваля-штампувальника вищої кваліфікації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль-штампувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль-штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Штампування складних і особливо складних деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс): Вал карданний - висаджування кінців валу.

5.2. Гайки корончасті - висаджування.

5.3. Клапани автомашини ЗІЛ-150 - висаджування і штампування.

5.4. Кришки шатунів автомобілів - штампування.

5.5. Маточини дисків зчеплення автомобілів - штампування.

5.6. Підвіски колискові рухомого складу - висаджування.

5.7. Фланці карданного валу автомобілів - штампування.

5.8. Хрестовини диференціалів автомобілів - штампування.

5.9. Шестірні тонкостінні діаметром до 100 мм - штампування.

5.10. Шестірні коробки передач автомашин ГАЗ-51, ГАЗ-21 - висаджування.

5.11. Штампування простих і середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям понад 2 до 12 МН (понад 200 до 1200 тс): Важілі зчеплення коробок передач трактора - штампування.

5.12. Важілі поворотних куліс автомашин - висаджування.

5.13. Вали ступінчасті тракторів - штампування.

5.14. Вилки перемикання коробки передач трактора, першої передачі та заднього ходу автомашини ЗІЛ-130 - штампування.

5.15. Ключі гайкові під болти - штампування.

5.16. Кулачки розтискні колінчасті валів автомашин - висаджування.

5.17. Пояси візків чотирьохосьових вагонів та тендерів - згинання і штампування.

5.18. Сателіти автомашин ЗІЛ-150 - штампування.

5.19. Фланці - згинання на фланцезгинальній машині.

5.20. Фланці карданних валів тепловозів - висаджування.

5.21. Фланці листові діаметром понад 150 мм - штампування.

5.22. Храповики колінчасті валів автомобілів - висаджування.

5.23. Цапфи, втулки, кільця діаметром до 150 мм - висаджування.

5.24. Шестірні конічні вторинних валів тракторів - висаджування.

5.25. Штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 МН (понад 300 тс): Затяжки горизонтальних важілів вагонів - штампування та згинання.

5.26. Листи буферних брусів вагонів - штампування та згинання.

5.27. Штампування складних і особливо складних деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс): Поршні дизелів - штампування.

5.28. Шворні пасажирських вагонів - штампування.

5.29. Правка деталей на молотах з масою падаючих частин понад 1,5 до 8 т, на механічних кувальних пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 1500 тс): Вали кулачкові автомобілів - правка.

5.30. Хрестовини диференціалів - правка.

5.31. Шатуни тракторів та автомобілів ГАЗ-51, ЗІЛ-150 - правка.