* *
Інструкція для посади "Завідувач лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, інші настановчі й нормативні документи, що стосуються діяльності лабораторії;
      - аерогазодинаміку вугільних шахт;
      - правила експлуатації обладнання, методи лабораторного аналізу, порядок обліку і звітності;
      - графіки відбору проб на шахтах;
      - основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

1.4. Завідувач лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою персоналу лабораторії; проведенням необхідних лабораторних аналізів і досліджень, оформленням їх результатів.

2.2. Забезпечує: своєчасне та якісне виконання проб рудникової атмосфери для контролю загазованості й запиленості згідно з затвердженими графіками на шахтах, а також в оперативному порядку за поданням підрозділів або ліквідації аварій; систематизацію результатів виконаних аналізів і своєчасне ознайомлення з ними відповідних служб обслуговуваних шахт; подання в установленому порядку заявок на апаратуру, обладнання, реактиви й матеріали; освоєння особовим складом нових методів лабораторного аналізу й більш досконалого технічного оснащення; чергування персоналу й правильність ведення лабораторної документації.

2.3. Організовує: технічно правильну експлуатацію, профілактичний огляд і ремонт лабораторного обладнання; своєчасне його представлення на періодичну державну перевірку.

2.4. Контролює: дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Веде звітність діяльності лабораторії.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.