Інструкція для посади "Рятувальник 1 класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рятувальник 1 класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва (Сертифіката) про проходження програми підготовки рятувальників за напрямом пошуково-рятувального забезпечення польотів упродовж останніх трьох років. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про аварійно-рятувальні служби", правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, інші документи, що регламентують діяльність рятувальних служб, накази, вказівки, інструкції;
      - порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
      - пошукові аварійно-рятувальні засоби, техніку, засоби зв'язку, що експлуатує рятувальник, порядок їх експлуатації та технічного обслуговування;
      - порядок гасіння пожежі на повітряному судні, будову та застосування дихальних апаратів і засобів особистого захисту, прилади та пристосування для відчинення основних аварійних виходів та люків тих типів повітряних суден, що приймає даний аеродром (аеропорт);
      - розташування аварійних виходів й місць розтину фюзеляжу залежно від типу повітряного судна, порядок евакуації пасажирів та екіпажу повітряного судна і надання першої допомоги постраждалим від лиха;
      - спорядження акванавта і порядок надання першої допомоги на воді та суші;
      - правила безпеки рятувальників під час проведення рятувальних операцій, правила охорони праці та пожежної безпеки.

1.4. Рятувальник 1 класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рятувальник 1 класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рятувальник 1 класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рятувальник 1 класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Чергує у складі відповідного підрозділу аварійно-рятувальної команди підприємства, аеропорту з установленою ступінню готовності до участі в аварійно-рятувальних роботах.

2.2. Рятує і надає допомогу пасажирам, членам екіпажу повітряних суден та іншим постраждалим на випадок аварійних обставин з повітряними судами в аеропорту, а також у разі техногенного або стихійного лиха виконує перелік необхідних технічних та інших підготовчих робіт щодо рятування та евакуації людей, залежно від обставин події, що трапилась.

2.3. Супроводжує експертів в зону лиха.

2.4. Проходить навчання та практичні тренування щодо виконання обов'язків рятувальника, з метою підтримання належного фізичного та професійного рівня, необхідного для виконання рятувальних операцій.

2.5. Бере участь у проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт за межами аеродрому (аеропорту) у складі окремих пошуково-рятувальних підрозділів.

2.6. Проводить навчання позаштатних рятувальників за спеціальною програмою, з технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів і обладнання, з освоєння сучасних рятувальних засобів та техніки, технології їх застосування при проведенні рятувальних операцій.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рятувальник 1 класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рятувальник 1 класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рятувальник 1 класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рятувальник 1 класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рятувальник 1 класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рятувальник 1 класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рятувальник 1 класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рятувальник 1 класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рятувальник 1 класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рятувальник 1 класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.