* *
Інструкція для посади "Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з приладів та електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні нормативні акти з електротехніки, механіки, електроніки та автоматики, у межах виконуваної роботи;
      - загальні знання про повітряні судна, що обслуговуються;
      - правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування авіаприладового та електроустаткування, технологію демонтажу і монтажу, функціональні та фідерні схеми авіаприладового та електроустаткування;
      - призначення, будову та принцип роботи авіаприладового та електроустаткування і контрольно-записувальних приладів;
      - правила збереження і консервації устаткування;
      - призначення простих перевірних стендів, установок і контрольно-вимірювальних приладів, правила користування ними;
      - можливі несправності устаткування, способи їх виявлення та усунення;
      - агрегати, деталі та матеріали, що застосовуються під час технічного обслуговування, їх призначення і маркування.

1.4. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування під керівництвом робітника вищої кваліфікації приладів та електроустаткування повітряних суден за всіма видами регламентних робіт.

2.2. Перевіряє монтаж приладів та агрегатів; виконує тестування електроланцюгів під час усунення дефектів.

2.3. Перевіряє на міцність та герметичність висотоміри, датчики і покажчики швидкості.

2.4. Виявляє та усуває прості несправності приладів та електроустаткування на авіаційній техніці, що обслуговується.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.