Інструкція для посади "Касир товарний I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир товарний I категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира товарного (вантажного) II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують перевезення вантажів та багажу;
      - правила побудови та застосування міжнародних вантажних авіаційних тарифів;
      - тарифні довідники з перевезення вантажів;
      - порядок ведення касової книги;
      - складання касової звітності;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки, що застосовується;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи наукової організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - під час міжнародних перевезень додатково: міжнародні телеграфні коди;
      - порядок застосування ордерів різних зборів;
      - порядок заповнення авіавантажних накладних, а також заміни квитків та авіавантажних накладних;
      - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Касир товарний I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир товарний I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир товарний I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир товарний I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює операції з приймання, обліку та зберігання грошових сум та цінних паперів із обов'язковим додержанням правил, що забезпечують їх збереження.

2.2. Оформлює та перевіряє документи з приймання, завантаження і видавання вантажу та пошти.

2.3. Веде на основі прибуткових та видаткових документів книгу обліку, приймання і видавання вантажів та пошти, касову книгу.

2.4. Звіряє фактичну наявність грошових сум та цінних паперів (бланки суворої звітності, чекові книжки тощо) з книжковим залишком, складає встановлену звітність.

2.5. Здає виручку (гроші, чеки на оплату) інкасатору.

2.6. Вносить зміни, затверджені відповідними органами до тарифних керівництв та правил перевезення вантажів, багажу та пошти.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир товарний I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир товарний I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир товарний I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир товарний I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир товарний I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир товарний I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир товарний I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир товарний I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир товарний I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир товарний I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир товарний I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир товарний I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир товарний I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир товарний I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир товарний I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир товарний I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.