Інструкція для посади "Методист з пошуку та рятування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист з пошуку та рятування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у галузі цивільної авіації - не менше 5 років, з них на посадах, що залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів - не менше 3 років. Наявність свідоцтва (Сертифіката) післядипломного підвищення кваліфікації з пошуково-рятувального забезпечення польотів упродовж останніх 3-х років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, нормативно-правові акти України і документи міжнародних організацій, що регулюють діяльність цивільної авіації та регламентують діяльність служби;
      - накази, вказівки, інструкції та інші документи галузі, структуру і функціональні зв'язки між підрозділами Укравіатрансу та підприємствами цивільної авіації, правила з пошуку та рятування в цивільній авіації, методику виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, правила та норми пожежної безпеки та режиму, правила сертифікації експлуатантів та порядок інспектування з питань авіаційного пошуку та рятування, правила та періодичність ведення установленої звітності.

1.4. Методист з пошуку та рятування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист з пошуку та рятування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист з пошуку та рятування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист з пошуку та рятування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за дотриманням чинних нормативних актів, міжнародних правил і норм, що регламентують пошук та рятування, за правильним проведенням спеціальної аварійно-рятувальної підготовки льотного і наземного персоналу з питань пошуку та рятування, надає методичну допомогу з питань організації пошуково-рятувального забезпечення польотів у підприємствах авіаційного транспорту України.

2.2. Бере участь у розробленні та проведенні експертної оцінки проектів нормативних документів з питань пошуку та рятування, у проведенні експертизи документів підприємств авіаційного транспорту з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів, розробленні заходів щодо подальшого вдосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів, у роботі міжвідомчих комісій стосовно питань пошуку та рятування.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист з пошуку та рятування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист з пошуку та рятування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист з пошуку та рятування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист з пошуку та рятування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист з пошуку та рятування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист з пошуку та рятування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист з пошуку та рятування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист з пошуку та рятування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист з пошуку та рятування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист з пошуку та рятування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.