Інструкція для посади "Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підрозділу;
      - правила ведення технічної документації та графіків технічного обслуговування;
      - періодичність виконання регламентних робіт з технічного обслуговування повітряних суден, що експлуатуються;
      - основи конструкції повітряних суден, що експлуатуються, їх обладнання, ресурси та строки їх служби;
      - основи статистичного обліку, наукової організації праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує оформлення та підготовку до рейсу формулярів, паспортів повітряних суден та іншої технічної документації, що повинна бути на борту повітряного судна.

2.2. Готує для екіпажу довідки про роботу авіаційної техніки у польоті.

2.3. Контролює правильне заповнення та оформлення первинної документації, що надходить від екіпажів та інженерно-технічного складу цехів, повноту обов'язкових записів та відповідність вказаних параметрів значенням, що допускаються.

2.4. Оформлює картки (графіки) обліку ресурсу та робить запис у формулярах повітряних суден, двигунів і агрегатів про загальний час їх роботи, рух та виконані роботи.

2.5. Здійснює контроль за станом формулярів та комплектності номерної документації, облік руху паспортів і формулярів, агрегатів та деталей, що мають обмежений у порівнянні з основним загальним часом роботи ресурс.

2.6. Стежить за залишком ресурсу планера, двигунів та обладнання повітряного судна з метою заборони переробки встановленого їм ресурсу.

2.7. За наявності автоматизованої системи вводить інформацію про загальний час роботи повітряних суден, двигунів та обладнання.

2.8. Заповнює карти обліку відмов та несправностей повітряних суден.

2.9. Передає диспетчеру відомості про зміни ресурсу, оформлює встановлену документацію та складає звіт.

2.10. Виконує роботи щодо зберігання технічної документації повітряних суден.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з обліку ресурсу повітряних суден та їх обладнання I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.