* *
Інструкція для посади "Апаратник теплоутилізації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник теплоутилізації 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника теплоіоутилізації 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила контролю та регулювання процесу за показаннями приладів;
      - технологічний режим;
      - вимоги до живильної води;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес утилізації тепла реакційних газів за допомогою парових котлів.

2.2. Контролює та регулює параметри технологічного процесу; температуру газу на виході з котлів-утилізаторів, тиск пари в колекторах, витрати хімочищеної води.

2.3. Готує живильну воду за твердістю, солоністю лужністю та іншими показниками, підігріває та подає її в котел.

2.4. Очищає гріючі поверхні, газоходи від недогарків, сублімованої сірки та інших осадів.

2.5. Відпускає пару на технологічні та побутові потреби.

2.6. Обслуговує котли-утилізатори, вентилятори, деаераційні установки, насоси та інше устаткування.

2.7. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного регламенту та усуває їх.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник теплоутилізації 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.