Інструкція для посади "Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електродника безламельних акумуляторів та елементів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову ексцентрикових та гідравлічних пресів, верстатів для насікання заготовок та їрат, сушильних шаф, напівавтоматичних ліній пресування електродів, пристроїв та іншого устаткування;
      - принцип дії та способи налагодження напівавтоматів;
      - рецептуру виготовлення розчинів солей для просочування стрічок заготовок зі склотканини та металевої сітки;
      - призначення та правила застосування складних та точних контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила пресування електродів (пластин) з порошкоподібною та пастоподібною активною масою;
      - призначення та терміни зберігання мас, які застосовує в роботі.

1.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє електроди довжиною понад 800 мм та товщиною до 1 мм для акумуляторів і елементів різних типів.

2.2. Намазує електроди всіма видами паст вручну з додержанням вагових параметрів.

2.3. Пресує електроди для акумуляторів та елементів різних типів на напівавтоматичній лінії.

2.4. Виготовляє електроди на напівавтоматах.

2.5. Одержує стрічки "рогового срібла" та деталі з неї шляхом прокату зливків з хлористого срібла попередньо нагрітих.

2.6. Відновлює поверхневий шар "рогового срібла" на електродах різних за конфігурацією та розмірами.

2.7. Перфорує заготовки із хлористого срібла на валках та рихтує їх.

2.8. Дифузійно зварює електроди із хлористого срібла.

2.9. Виготовляє дослідні взірці електродів.

2.10. Веде процес виготовлення електролітних пігулок на напівавтоматах.

2.11. Наносить електроліт на заготовки.

2.12. Просочує стрічки заготовок зі склотканини та металевої сітки в розчині солей сірчанокислого свинцю, хрому, літію тощо при температурі, встановленій технологічним процесом.

2.13. Дозує компоненти під час завантаження.

2.14. Налагоджує напівавтомати, які обслуговує.

2.15. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

2.16. Веде журнал реєстрації технологічного процесу.

2.17. Ізолює електроди (пластини) для акумуляторів великих розмірів всіма видами сепарації.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник безламельних акумуляторів та елементів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.