* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування зв'язувальних (смол) 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми виробництва зв'язувальних;
      - будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і напівфабрикатів, мастильних та інших допоміжних матеріалів;
      - суть технологічного процесу, технологічний режим та правила регулювання процесів;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес на всіх схемах приготування зв'язувальних на основі поліефірних, епоксидних, фенолформальдегідних та інших смол.

2.2. Контролює та регулює технологічний процес отримання зв'язувальних згідно з рецептурою та режимом на всіх стадіях дільниці, яка обслуговується, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і за результатами хімічних аналізів.

2.3. Регулює процес дозування, подавання, завантаження сировини, напівфабрикатів та вивантаження готової продукції.

2.4. Розраховує потрібні матеріали та вихід готової продукції.

2.5. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності у роботі устаткування.

2.6. Виконує простий ремонт та налагоджує устаткування та комунікації.

2.7. Провадить аналізи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.