* *
Інструкція для посади "Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перероблення відходів хімічного виробництва 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес перероблення відходів хімічного виробництва;
      - будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, які обслуговуються;
      - схему комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила відбору проб і методику проведення контрольних аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде до трьох технологічних стадій процес перероблення (очистка, випарювання, сепарування, спалювання, сушіння, газорозділення тощо) відходів хімічного виробництва.

2.2. Приймає сировину, перевіряє її якість за результатами аналізів.

2.3. Дозує та завантажує сировину, напівфабрикати в апарати суворо за рецептурою при дотриманні встановленої послідовності.

2.4. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи.

2.5. Контролює та регулює технологічний процес за результатами аналізів і за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Запобігає причинам відхилень від встановлених норм технологічного режиму та усуває їх.

2.7. Обслуговує основне та допоміжне устаткування.

2.8. Приймає устаткування з ремонту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Веде процес перероблення відходів основного виробництва з метою одержання товарної продукції - ливарного закріплювача "КО", синтетичного бітуму модельної маси тощо.