* *
Інструкція для посади "Апаратник полімеризації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник полімеризації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника полімеризації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту;
      - суть процесу полімеризації і правила регулювання його;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем регулювання;
      - методику розрахунків;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник полімеризації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник полімеризації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник полімеризації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник полімеризації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес полімеризації у розчині, масі, газовому або водоемульсійному середовищах, блочної полімеризації у присутності каталізаторів, ініціаторів, ініціюванням ультрафіолетовими променями та радіаційними випромінюваннями для отримання високомолекулярних сполук (полімерів) з мономерів.

2.2. Приймає та готує сировину, приготовляє хімічні розчини, каталізатори.

2.3. Готує устаткування до роботи.

2.4. Дозує сировину в реактори або інше устаткування з особливо точним дотриманням співвідношень компонентів, підігріває, перемішує масу, видержує реакційну масу за заданою температурою, вивантажує продукт, стабілізує отриманий полімер, провадить відгонку зайвого розчинника та передає його на наступні технологічні стадії виробництва.

2.5. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом, температуру, тиск, вакуум, співвідношення компонентів сировини, концентрацію та в'язкість полімеру, інтенсивність перемішування.

2.6. Розраховує кількість сировини та вихід продукту, питому вагу, концентрацію та глибину полімеризації.

2.7. Відбирає проби.

2.8. Провадить аналізи.

2.9. Продуває та обпресовує устаткування, готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Обслуговує реактори, полімеризаційні колони, автоклави, фільтри, преси, теплообмінники, електропечі, сушарки, млини, технологічні комунікації та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади і арматуру.

2.11. Веде облік витрат сировини та отриманого продукту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник полімеризації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник полімеризації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Полімеризація великогабаритних деталей та виробів у камерах полімеризації.

5.2. Полімеризація знімних кришок з поліхлорвінілу шляхом термічного оброблення у печах різної конструкції.