* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію процесу одержання мікронізованих матеріалів;
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - призначення та принцип роботи устаткування;
      - правила роботи на струминних установках;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила регулювання процесів;
      - правила відбору проб та методи проведення аналізу продукту;
      - причини несправностей у роботі устаткування та методи їх усунення;
      - технічні умови та державні стандарти на готовий продукт;
      - фізико-хімічні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості сировини та готової продукції.

1.4. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання мікронізованих (надтонких) матеріалів на струминних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Регулює навантаження на установку.

2.3. Контролює синхронну роботу робочої камери та інших вузлів і агрегатів установки з метою одержання продукту потрібного мікронажу, роботу циклона та пилеочисної системи.

2.4. Регулює температуру, тиск, розрідження у системі, стежить за ходом технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально.

2.5. Обліковує витрати вихідних сировинних матеріалів та вихід готової продукції.

2.6. Веде записи у технологічному журналі.

2.7. Відбирає проби та провадить аналізи.

2.8. Готує устаткування до ремонту.

2.9. Виконує дрібний ремонт, чистить та змазує устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.