* *
Інструкція для посади "Апаратник мерсеризації 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник мерсеризації 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес мерсеризації целюлози, подрібнення та переддозрівання лужної целюлози;
      - схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи мерсеризаційних пресів або установок безперервної мерсеризації, устаткування подрібнення та переддозрівання, контрольно-вимірювальних приладів, транспортерів, електротельферів, електрокран-балок, автокар та інших транспортних засобів;
      - фізико-хімічні властивості целюлози, робочого лугу, лужної целюлози;
      - вимоги до них;
      - параметри технологічного режиму;
      - види браку під час мерсеризації целюлози, причини його виникнення, заходи щодо його запобігання та усунення;
      - правила догляду за устаткуванням.

1.4. Апаратник мерсеризації 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник мерсеризації 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник мерсеризації 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник мерсеризації 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує окремі операції технологічного процесу мерсеризації під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, окремі операції технологічного процесу подрібнювання на подрібнювачах періодичної та безперервної дії і переддозрівання подрібненої целюлози на різному устаткуванні відповідно до робочої інструкції.

2.2. Обслуговує електротельфер, електрокран-балку та інші механізми доставки целюлози.

2.3. Зважує та доставляє целюлозу на мерсеризацію, розпаковує кіпи або заготовляє пачки целюлози для завантаження.

2.4. Подає целюлозу на ясивильник установки безперервної мерсеризації або завантажує пачки целюлози в мерсеризаційні преси.

2.5. Переключає ножі і шайби подрібнювачів.

2.6. Завантажує лужну целюлозу в подрібнювачі періодичної дії, вивантажує подрібнену целюлозу з подрібнювачів на траспортери або в ящики переддозрівання, приймає целюлозу з транспортерів в труби або транспортери процесу переддозрівання, розставляє ящики в камери переддозрівання за партіями, передає лужну целюлозу після переддозрівання на ксантогенування.

2.7. Доглядає за устаткуванням.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник мерсеризації 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник мерсеризації 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.