Інструкція для посади "Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види копіювальних та розмножувальних електрографічних машин, принцип дії та правила їх експлуатації;
      - правила встановлення режиму копіювання;
      - будову та правила експлуатації аркушопідбірних і дротошвейних машин;
      - правила ведення документації.

1.4. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує копіювання оригіналу на папір або формну пластину на копіювальних та розмножувальних електрографічних апаратах і машинах різних систем та конструкцій.

2.2. Установлює режим копіювання, збільшення копій, розмножує їх з формних пластин або плівок, перевіряє якість копіювання.

2.3. Розбирає і вирівнює видруковані листи з оригіналом, зшиває комплект на дротошвейній машині.

2.4. Готує устаткування та матеріали до роботи, регулює устаткування в процесі роботи і чистить його.

2.5. Веде встановлену документацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.