Інструкція для посади "Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сушильника стрижнів, форм та формувальних матеріалів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову сушильних печей, шаф, переносних сушарок та підйомно-транспортних засобів різних типів;
      - будову та принцип роботи установки для сушіння та охолодження методом "у киплячому шарі";
      - режим сушіння складних форм та стрижнів у шафах, печах та на робочих місцях;
      - види та властивості палива, яке застосовується для сушильних печей;
      - схему підводу палива до сушильних агрегатів;
      - властивості, сорти та призначення формувальних матеріалів;
      - норму залишкової вологості;
      - корисні об'єми сушильних печей та шаф;
      - правила користування вологоміром та термощупом.

1.4. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сушить складні та відповідальні форми тонкостінних відливок та стрижнів в сушарках періодичної та безперервної дії.

2.2. Сушить великі складні форми та стрижні в сушарках з викочувальними візками, а також на робочих місцях за допомогою переносних установок.

2.3. Сушить та охолоджує формувальні матеріали в установках методом "у киплячому шарі".

2.4. Завантажує сушарки формами та стрижнями.

2.5. Сушить форми та стрижні та вивантажує їх після сушіння.

2.6. Керує механізмами під час завантаження та вивантаження форм та стрижнів з печі.

2.7. Регулює температуру відповідно до заданих режимів сушіння.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі сушильних приладів.

2.9. Здійснює стропування контейнерів, ув'язує вантажі для підіймання та переміщення.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.