Інструкція для посади "Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про технологічний процес буріння свердловин;
      - технічні характеристики, будову бурового обладнання, двигунів, силових агрегатів і передавальних пристроїв;
      - призначення привишкових споруд і комунікацій;
      - причини виникнення, способи запобігання та усунення несправностей у роботі силового, бурового обладнання і автоматів;
      - способи регулювання, правила змащування бурового і силового обладнання;
      - температурний режим роботи двигунів;
      - конструкцію автоматів;
      - схеми роботи систем дистанційного керування;
      - систему обліку та звітності у роботі силового і бурового обладнання і витрат паливно-мастильних матеріалів.

1.4. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує двигуни, силові агрегати, трансмісії і пневматичні системи бурових установок глибинного буріння (у разі сумарної потужності двигунів до 1000 кВт).

2.2. Розбирає, складає, центрує, регулює силове бурове обладнання та автомати, усуває їх несправності.

2.3. Проводить поточні та складні ремонти двигунів і силових агрегатів, регулювання дизелів.

2.4. Вживає заходів щодо запобігання неполадок у роботі силового і бурового обладнання.

2.5. Регулює і налагоджує системи охолоджування, змащування і подавання палива, турботрансформатори, турбомуфти, системи дистанційного керування силовими агрегатами і системи автоматичного захисту силових агрегатів.

2.6. Веде облік роботи двигунів і силових агрегатів.

2.7. Виконує контроль заданих режимів роботи і експлуатації силових агрегатів під час пуску та обкатування нових, а також агрегатів, що вийшли з капітального ремонту.

2.8. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання неполадкам у роботі силових агрегатів, дизель-генераторів та інших станцій.

2.9. Керує робітниками, які здійснюють обслуговування і ремонт бурового і силового обладнання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст бурових установок на нафту й газ 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.