Інструкція для посади "Складальник форм 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник форм 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника форм 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес виготовлення форм та стрижнів для складних та відповідальних деталей;
      - вимоги до моделей, шаблонів, опок та пристроїв;
      - метод визначення витрат рідкого металу на відливку та розрахунку навантаження та кріплення форм.

1.4. Складальник форм 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник форм 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник форм 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник форм 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає великі, складні форми для багатотільних та тонкостінних відливок, які підлягають багатосторонньому обробленню та гідравлічним випробуванням.

2.2. Складає форми в багаторознімних опоках з установленням великої кількості складних стрижнів на знаках та жеребейках, встик та в декілька ярусів.

2.3. Кріпить окремі стрижні в верхній напівформі дротом та болтами.

2.4. Перевіряє тіло форм та стрижнів складними шаблонами за кресленням, а також вимірювальними пристроями та приладами.

2.5. Виводить газові канали в знаках стрижнів.

2.6. Кріпить та навантажує форми під заливання.

2.7. Обробляє форми та установлює стрижні під час складання особливо складних та особливо великих форм для тонкостінних відповідальних, дослідних та експериментальних відливок.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник форм 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник форм 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник форм 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник форм 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник форм 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник форм 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник форм 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник форм 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник форм 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник форм 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Складання форм: Валки прокатних станів.

5.2. Виливниці для зливків з масою понад 10 т.

5.3. Задні мости автомобілів.

5.4. Камери спіральні турбін потужністю понад 25 000 кВт.

5.5. Колеса з гладким ободом однодискові діаметром понад 3500 мм.

5.6. Колеса з гладким ободом дво- та тридискові з діаметром понад 2500 мм.

5.7. Коробки передач автомобілів.

5.8. Корпуси домкратів автомобілів.

5.9. Маточини передніх коліс автомобілів.

5.10. Маховики та шківи з діаметром понад 2500 мм.

5.11. Плити доменного устаткування.

5.12. Рами гусеничні екскаваторів.

5.13. Станини бурових насосів.

5.14. Станини дизелів, дробарок, пресів, кувальних машин, верстатів, прокатних станів масою понад 20 до 50 т.

5.15. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом з діаметром понад 1300 мм.

5.16. Шківи східчасті зі спицями з діаметром понад 2000 мм.