Інструкція для посади "Газорізальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газорізальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газорізальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову стаціонарних та переносних кисневих та плазмово-дугових машин, ручних різаків та генераторів різних систем;
      - будову спеціальних пристроїв;
      - властивості металів та сплавів, які підлягають різанню;
      - вимоги до копірів при машинному фігурному різанні та правила роботи з ними;
      - допуски на точність при газовому різанні та струганні;
      - найвигідніше співвідношення між товщиною металу, номером мундштука та тиском кисню;
      - режими різання та витрат газу під час кисневого та газоелектричного різання.

1.4. Газорізальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газорізальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газорізальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газорізальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне різання металів, простих та середньої складності деталей з вуглецевих сталей, кольорових металів та сплавів за розміткою вручну на переносних та стаціонарних кисневих та плазмово-дугових машинах для різання у всіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Ріже додатки та ливники у відливках товщиною понад 300 мм, які мають декілька рознімань та відкритих стрижневих знаків.

2.3. Розмічає, виконує ручне, кисневе різання бензорізальними та гасорізальними апаратами застарілих кранів, ферм, балок, машин та іншого складного брухту на задані розміри за Державним стандартом з відділенням відходів кольорових металів та зі збереженням або вирізанням вузлів та частин машин, які можуть бути використані після ремонту.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газорізальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газорізальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газорізальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газорізальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газорізальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газорізальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газорізальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газорізальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газорізальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газорізальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини тощо - вирізання отворів без скосу кромки.

5.2. Балансири ресорного підвішування рухомого складу - вирізання за розміткою вручну.

5.3. Балансири та важілі гальмівної системи пасажирських вагонів - різання на напівавтоматичних машинах.

5.4. Деталі з листової сталі товщиною до 40 мм - вирізання вручну за розміткою.

5.5. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм - вирізання вручну за розміткою.

5.6. Деталі моделей - різання за фігурними шаблонами.

5.7. Деталі фігурні - вирізання на кисневих машинах з одночасною роботою трьох різаків.

5.8. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання - різання без скосу кромки.

5.9. Конструкції суднові - вирізання отворів.

5.10. Лапи кронштейнів гребних валів - відрізання.

5.11. Листи зовнішнього обшивання - різання на кисневій машині без оброблення кромки.

5.12. Метал профільний та сортовий - різання під час заготовки.

5.13. Настил - різання під час установлення.

5.14. Рами, кришки, боковини, кузови вагонів - різання під час складання.

5.15. Труби загального призначення - різання без скосу кромки.