Інструкція для посади "Інспектор інспекції енергонагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор інспекції енергонагляду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації і технічного стану електричних і тепловикористовуючих установок;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією (у межах для даної посади);
      - схеми влаштування і територіальне розташування об'єктів енергонагляду;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інспектор інспекції енергонагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор інспекції енергонагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор інспекції енергонагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор інспекції енергонагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює дотримання і виконання споживачами вимог Правил технічної експлуатації електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж та інших умов енергоспоживання; технічний стан резервних електростанцій споживачів і схеми їх увімкнення в електромережу; стан встановлених у споживачів системних елементів протиаварійної автоматики, що впливають на надійність роботи електромереж; відповідність схем живлення (зовнішніх і внутрішніх) до категорійності електроприймачів; дотримання споживачами режимів споживання електричної і теплової енергії і режимів роботи устаткування з компенсацією реактивної потужності, а також оцінює ефективність розроблених заходів щодо дотримання цих режимів; готовність споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і період виникнення надзвичайних ситуацій; стан оперативно-диспетчерського керування енергогосподарством споживачів; виконання технічних умов приєднання електричних і тепловикористовуючих установок до мереж енергопостачальних організацій; стан і відповідність обліку виробництва, споживання електричної і теплової енергії чинним вимогам, а також достовірність звітності енергоспоживання; дотримання споживачами і виробниками електричної і теплової енергії показників якості енергії, а також дотримання споживачами теплової енергії кількості повернення конденсату згідно з встановленими нормами.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор інспекції енергонагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор інспекції енергонагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор інспекції енергонагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор інспекції енергонагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор інспекції енергонагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор інспекції енергонагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор інспекції енергонагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор інспекції енергонагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор інспекції енергонагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор інспекції енергонагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.