* *
Інструкція для посади "Газозварник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газозварник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову та принцип роботи газозварювальних апаратів, газогенераторів, кисневих та ацетиленових балонів, редукованих приладів та зварювальних пальників, які обслуговує;
      - види зварних швів та з'єднань;
      - підготовку простих виробів до зварювання;
      - типи розділів та позначення зварних швів на кресленнях;
      - правила поводження та основні властивості газів та рідин, які застосовує під час зварювання;
      - причини виникнення дефектів під час зварювання;
      - характеристику газового полум'я, кольору фарбування балонів, будову комунікацій подавання газів до місця споживання та правила приєднання до них.

1.4. Газозварник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газозварник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газозварник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газозварник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Прихвачує деталі, вироби з невідповідальних конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва.

2.2. Готує з'єднання під зварювання та зачищає шви після зварювання.

2.3. Готує газові балони до роботи.

2.4. Обслуговує газове зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому та вертикальному положенні зварного шва.

2.5. Наплавляє прості невідповідальні деталі.

2.6. Усуває раковини та тріщини наплавленням в простих відливках.

2.7. Підігріває конструкції та деталі під час плавлення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газозварник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газозварник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газозварник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газозварник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газозварник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газозварник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газозварник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газозварник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газозварник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газозварник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти буксові, колончасті та центрові - наплавлення місць спрацювання.

5.2. Горловини бензобаків автомобілів - паяння.

5.3. Деталі каркасів бортового тенту - прихвачування та зварювання.

5.4. Ілюмінатори та кришки - зварювання.

5.5. Конуси масляних насосів та фільтрів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.

5.6. Кожухи захисні - зварювання.

5.7. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання.

5.8. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин.

5.9. Кутові листи внутрішнього та зовнішнього обшивання трамваю - зварювання надрізів.

5.10. Опоки - приварювання вушок.

5.11. Піддони до верстатів - зварювання.

5.12. Підсилювачі крил автомобілів - зварювання.

5.13. Труби приймальні - зварювання запобіжних сіток.

5.14. Фіксатори гідравлічних механізмів автосамоскидів - зварювання.