Інструкція для посади "Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення електромагнітних та ультразвукових рейкових дефектоскопів;
      - класифікацію дефектів і пошкоджень рейок та їх вплив на безпеку руху поїздів;
      - умови нормальної роботи рейок;
      - будову і призначення верхньої будови колії;
      - основи електротехніки, електроніки, металознавства;
      - правила утримання, збереження і технічної експлуатації дефектоскопів;
      - правила перевірки працеспроможності та умовної чутливості дефектоскопів та їх шукаючих пристроїв, телефонів;
      - будову акумуляторів і правила проведення їх профілактики та обслуговування;
      - інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт.

1.4. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виявлення дефектів у рейках дефектоскопним візком (у разі виконання робіт на магнітних і однониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках).

2.2. Детально обстежує і проводить класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень рейок, реєструє їх і, в разі потреби, вживає заходів до забезпечення безпеки руху поїздів.

2.3. Обслуговує та утримує в справному стані дефектоскопні візки з виконанням правил їх експлуатації.

2.4. Визначає за приладами та зовнішніми ознаками несправності елементів візка, з їх запобіганням та усуненням.

2.5. Розбирає та складає окремі вузли візка, виконує їх ремонт і, у разі потреби, замінює на нові.

2.6. Перевіряє працеспроможність та чутливість шукаючої системи візка на контрольному тупику, налагоджує та регулює системи.

2.7. Бере участь у ремонті дефектоскопного візка.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор дефектоскопного візка 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.