Інструкція для посади "Пресувальник колісних пар 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник колісних пар 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника колісних пар 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і конструктивні особливості гідравлічних пресів різних типів;
      - технічні умови та правила запресовування коліс, центрів і шестерень на осі колісних пар;
      - механічні властивості металів;
      - допуски і посадки;
      - будову і роботу самописних індикаторів преса.

1.4. Пресувальник колісних пар 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник колісних пар 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник колісних пар 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник колісних пар 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Запресовує колеса, центри та шестерні на осі колісних пар локомотивів, вагонів та пальців кривошипів на гідравлічних пресах із застосуванням спеціальних пристроїв.

2.2. Перевіряє та підбирає елементи колісних пар перед запресовуванням.

2.3. Вивіряє осі колісної пари на пресі у вертикальній та горизонтальній площинах.

2.4. Забезпечує необхідний натяг під час запресовування центрів та розміру між центрами колісної пари.

2.5. Насаджує колеса, центри, шестерні на осі колісних пар.

2.6. Регулює роботу преса.

2.7. Контролює положення колісної пари під час запресовування.

2.8. Знімає індикаторні діаграми.

2.9. Визначає якість запресовування за індикаторною діаграмою.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник колісних пар 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник колісних пар 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.