Інструкція для посади "Заточувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заточувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заточувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила підналагодження заточувальних верстатів;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв;
      - характеристики шліфувальних кругів за формою, твердістю, зернистістю та зв'язкою;
      - вплив температури на деформацію інструменту, який заточує;
      - значення факторів режиму оброблення та їх вплив на якість заточування;
      - призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Заточувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заточувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заточувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заточувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заточує і доводить різальний інструмент з великою кількістю різальних граней різних контурів за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) та за параметром Ra 2,5-0,63 (за 6 - 8-м класами чистоти) на заточувальних верстатах з самостійним їх підналагодженням.

2.2. Заточує різальний інструмент за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) на спеціалізованих напівавтоматичних і автоматичних верстатах, пристроях та налагоджених для заточування визначеного інструменту.

2.3. Заточує і править різні інструменти для різання продуктів і тютюну, а також інструментів для вирізувальних і інших подібних машин.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заточувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заточувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заточувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заточувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заточувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заточувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заточувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заточувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заточувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заточувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Голки для волок складної конфігурації - заточування.

5.2. Зенкери - заточування різальних граней.

5.3. Мітчики з діаметром понад 2 мм - заточування зуба.

5.4. Ножі пресів довжиною понад 500 мм - заточування.

5.5. Пластини розточувальні з швидкорізальної сталі та твердого сплаву - заточування по передній та задній гранях та забірному конусу.

5.6. Плашки круглі з діаметром понад 2 мм - заточування.

5.7. Різаки для вирубання деталей верха взуття - заточування.

5.8. Різці токарні - повне заточування.

5.9. Різці з пластинками твердих сплавів - заточування та доведення передньої та задньої граней.

5.10. Розгортки конусні зі спіральним зубом - заточування.

5.11. Розгортки циліндричні - заточування.

5.12. Сегменти до пил - заточування різальних граней зубів.

5.13. Свердла перові та спеціальні - заточування різальних граней.

5.14. Свердла, оснащені пластинками з твердого сплаву - заточування.

5.15. Свердла спіральні з діаметром до 2 та понад 16 мм - заточування.

5.16. Фрези деревообробні: пазові для штабиків, галтельні, калювальні, для гладкого стругання, для відбирання фальца - заточування по передній грані.

5.17. Фрези дискові з вставними ножами - заточування різальних граней.

5.18. Фрези для напівкруглого профілю опуклі та угнуті, пазові - заточування по передній грані.

5.19. Фрези кінцеві та шпонкові з циліндричним та конічним хвостовиком, фрези шліцьові, відрізні, дискові тристоронні, циліндричні з дрібним та великим зубом, кутові та двокутові - заточування зуба по передній і задній гранях.