Інструкція для посади "Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики автоматизованої пересувної установки для приготування бетонної суміші;
      - причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей;
      - правила виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості;
      - режими змащування;
      - норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує автоматизованою пересувною установкою продуктивністю до 60 м3/год безперервної дії для приготування бетонної суміші або ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах.

2.2. Керує установкою пересувною автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей або приготування ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах.

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.