Інструкція для посади "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2-го розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види та властивості матеріалів і виробів, що застосовуються для улаштовування гіпсокартонних систем;
      - класифікацію та типи гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів, плит та панелей;
      - види кріпильних деталей;
      - способи обробляння гіпсокартонних виробів, дерев'яних брусків, металевих профілів;
      - способи розмічання місць улаштовування конструкцій гіпсокартонних систем із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв;
      - загальні правила та прийоми улаштовування простих дерев'яних і металевих каркасів, облицювання поверхонь;
      - прийоми установлювання та закріплювання елементів конструкцій;
      - допуски під час монтажу конструкцій;
      - способи облицювання стін (безкаркасний та каркасний);
      - способи приготування шпаклювальних, ґрунтувальних та ізоляційних розчинних сумішей;
      - правила виконання шпаклювальних, ґрунтувальних та ізоляційних робіт;
      - правила демонтажу простих гіпсокартонних конструкцій;
      - види, будову, призначення ручного, механізованого та електричного інструменту, монтажних пристроїв, правила роботи з ними;
      - правила транспортування, пакування, складування та зберігання конструкцій та виробів із гіпсокартону;
      - правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах;
      - правила пожежної та електричної безпеки;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок, підшивних стель, облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем (типу „Кнауф").

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обмірювання приміщень, провішування осей та розмічання місць розташування основних профілів та брусків під час улаштовування гіпсокартонних конструкцій із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв.

5.2. Монтаж дерев'яних і металевих каркасів для простих гіпсокартонних перегородок, підшивних стель тощо.

5.3. Установлювання, підгонка та закріплювання гіпсокартонних виробів.

5.4. Заповнювання каркасів ізоляційним матеріалом.

5.5. Перевіряння правильності установлювання гіпсокартонних виробів, виявляння наявності тріщин, пошкоджених місць, надриву картону, відхилень поверхні тощо.

5.6. Вирівнювання поверхонь шліфувальним інструментом.

5.7. Перевіряння конусними оправками відповідності отворів для пропускання інженерних трубопроводів, електричних або слабкострумових розведень розмірам, визначеним робочими кресленнями.

5.8. Шпаклювання швів, стиків та підготовка поверхні гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит для декоративного опорядження.

5.9. Розбирання конструкцій гіпсокартонних систем.

5.10. Здійснення дрібного ремонту гіпсокартонної обшивки поверхонь.

5.11. Складування гіпсокартонних виробів та їх транспортування.